TTGV250K

Sağlık alanında iş fikri bulunan girişimlerin başvuruları alınıp değerlendirilecek, olumlu değerlendirilen adaylara yaklaşık 4 ay sürecek geliştirme programı uygulanacaktır.

TTGV iş modelinin temelini, ekosistemi dinlemek, yorumlamak ve yine ekosistemin paydaşlarıyla birlikte belirlenen ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirecek platformları ortaya koymayı oluşturmaktadır. Hızla değişen teknoloji ve inovasyon ortamına uyum sağlayabilen, ekosistemin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilecek iş modeline uygun olarak HİT Tematik Yatırım Programı tasarlanarak 2018 yılında uygulamaya alınmıştır.

Mevcut kuluçka merkezi ve hızlandırma programlarından farklı olarak, eğitim içeriğinde girişimcilerin pazardaki problem ya da ihtiyacını sektör ve müşteri katkıları ile belirlenerek ilgili sorununu ele alıp çözmesi ve “müşteri geliştirme odaklı” sürdürülebilir ticari modeli keşfetmesine destek sağlanması hedeflenmektedir.


Amaç fikir aşamasında iken geliştirilecek ürün ya da hizmetin verilecek desteklerle çok daha etkin bir şekilde oluşturulmasına olanak sağlamaktır.


Yarışma sürecinin TÜBİTAK BIGG çağrıları ile uygulayıcı kuruluşlar üzerinden koordinasyonu mümkündür. İlave kaynak ve süreçlerle desteklenecek ve TTGV tarafından aktif olarak izlenecek girişimler ürününü pazara ulaştırma aşamasına geldiğinde HİT Yatırım Programına (Sağlık teknolojilerinde faaliyet gösteren girişimler için pazara girişi hızlandıran yatırım programı) dahil olması için değerlendirilebileceklerdir.


Yarışma sürecinde girişimci adaylarının ‘Müşteri Geliştirmelerine’ odaklanması sağlanılarak dört ana başlıkta eğitim, seminer ve atölye çalışmaları yürütülecektir.

Fikri anlamlandırmak
Fikrin pazardaki karşılığı
Ürünleştirme
İş geliştirme, satış ve yatırımcı sunumu

Aynı zamanda, geliştirilecek ürün ya da hizmetin var olan bir problemi çözmesi ya da bir ihtiyacı karşılaması konusunu sektör bilgileriyle doğrulayabilmeye yardımcı olmak adına Türkiye’deki sağlık sektöründeki müşteri, iş modelleri, akreditasyon/sertifikasyon süreçleri konularında içerik sağlanacaktır.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulduk.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gelişmiş ekosistemlerde kabul ve ilgi gören “kar amacını öncelikli olarak gütmeyen aracı/uygulayıcı kuruluş” modelinin Türkiye’deki tek örneğiyiz.

“Teknoloji Üreten Bir Türkiye” vizyonunu destekleyecek katma değerli iş, süreç ve ürünler için referans ve kapasite oluşturma faaliyetlerini tasarlıyor, geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Türkiye’de kanunla kurulmuş 7 Vakıf arasında teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren tek vakıfız.

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden sağladığımız gelir ile yeni kaynaklar yaratarak faaiyetlerimizi çeşitlendirmeyi ve ölçeğini artırmayı hedeflediğimiz için “kar amacı gütmeyen ekonomik işletme” modeline yakın bir profil sergiliyoruz.

Türkiye’nin saygın kuruluşlarının yer aldığı 56 Üyelik Kurucular Kurulumuz, Kamu Kurumları, Özel Sektör Kuruluşları, Odalar, Dernekler, Vakıflar ve şahıslardan oluşuyor.

Yönetim Kurulumuz, 10 Üyesi özel sektör temsilcisi olmak üzere Kurucular Kurulumuzdan seçilmiş üyelerden, 5 Üye ise kamu temsilcileri olarak Vakıf Senedi’nde tanımlanan Kurum ve Kuruluşlarca atanmış toplam 15 üyeden oluşuyor.

TTGV250K Başvuru Süreci

Başvuru

TTGV 250K programı başvuruları 17 Eylül Pazartesi gününe kadar ttgv250k.org.tr adresinden alınacaktır.

İlk Değerlendirme

Gerçekleşen online başvurular 18-20 Eylül tarihleri arasında TTGV uzmanları ve sağlık sektörü profesyonelleri tarafından değerlendirilecektir.

Tanışma Günü

İlk değerlendirmeyi başarı ile geçen projeler 24 Eylül’de gerçekleşecek tanışma gününe davet edileceklerdir. Üzerinde çalışılan problem, hedef ve ekip ile ilgili kriterler çerçevesinde değerlendirilir.

Değerlendirme Sonuçları

21 Eylül günü program web sitesi ttgv250k.org.tr üzerinden sonuçlar açıklanacaktır.

TTGV 250K Programı

Eylül 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

TTGV250K Eğitim Süreci

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık alanındaki bir iş fikrinin sürdürülebilir ticari bir modele dönüştürülmesi için TTGV tarafından oluşturulan bir iş fikri ödül programıdır.

Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan fikir sahipleri ile 4 ay boyunca eğitim, seminer, workshop ve mentorluk toplantıları gerçekleşecektir.

Sağlık alanında iş fikri bulunan girişimciler için müşteri odaklı ticari iş modelini kurmalarına hızlandırıcı bir program ile yardımcı olunması amaçlanmıştır.

TTGV 250K tamamen ücretsiz bir fikir yarışmasıdır.

Sağlık alanında teknolojik ve yenilikçi çözümler geliştirecek fikir sahipleri TTGV250K web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Başvurabilirsiniz. Programa kabul edildiğiniz takdirde iş fikrini geliştirmeniz için ile birlikte beraber çalışabileceğiniz potansiyel ekip arkadaşlarınızı dahil edebilirsiniz.

Evet, ekip olarak gerçekleşecek başvurular için tek başvuru yapılması beklenmektedir.

İş fikrinin geliştirilmesi ve gerçekleşecek eğitim, semier, workshop ve mentorluk toplantılarına katılım beklenmektedir.

Ulaşım ve konaklama konusunda bir desteğimiz bulunmamaktadır.

Katılabilirsiniz, yanlız tüm eğitim ve etkinlikler Türkçe olacaktır.

Program kapsamındaki tüm eğitim ve diğer etkinlikler Eylül - Aralık ayları arasında TTGV İstanbul ofis ve Kworks'te gerçekleşecektir.

Sunum günü sahnede sunumlarını gerçekleştiren iş fikirlerine toplamda 250K TL ödül verilecektir. Verilecek olan ödüllerin fikir sahiplerinin işlerini geliştirmeleri sürecinde kullanmaları beklenmektedir.

Destekçiler